Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Abolvirea acestui program de studii asigură formarea deprinderilor specifice unui inginer de profil electric: aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale din electrotehnică, analizarea şi proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea şi utilizarea unor pachete de programe pentru proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor, perifericelor şi a retelelor de calculatoare, cunoaşterea şi aplicarea de tehnici de măsurare pentru sistemele electrice, cunoaşterea şi aplicarea de metode de control şi automatizare a proceselor industriale.

 

Discipline studiate: teoria circuitelor electrice, programare, mașini electrice, electronică de putere, măsurări electrice, instalații electrice, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer electrotehnic, inginer proiectant instalații electrice, inginer proiectant mașini și echipamente electrice, inginer măsurări, achiziții și procesare de date, inginer proiectant sisteme de comandă și control.

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Acest program de studii este certificat EUR-ACE ( detalii la https://eurace.enaee.eu/node/77238).

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea şi modelarea circuitelor electrice şi electronice de putere, în exploatarea rețelelor de calculatoare, în dezvoltarea de aplicații pentru automatizări şi control industrial. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, prin imbinarea ingineriei electrice şi a ştiinței calculatoarelor.

 

Discipline studiate: matematică, informatică, echipamente electrice, electronică de putere, achizitii de date, microcontrollere, rețele de calculatoare, automatizări industriale, maşini electrice, monitorizarea şi diagnoza echipamentului electric auto, transmisii de date şi protocoale etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer de exploatare şi mentenanță a sistemelor regenerabile, instalațiilor electrice, automatizărilor şi controlului industrial în companii multinaționale, datorită programului în limba engleză.

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Electronică, Telecomunicatii și Tehnologii Informationale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specific programului este faptul că asigură o pregătire echilibrată în domeniul hardware și software în vederea proiectării sistemelor înglobate (embedded) care în prezent intră în componenta majoritătii sistemelor electronice și de calcul. Pivotul principal în pregătire este constituit din discipline legate de sisteme pe bază de calculator în jurul căruia se grupează discipline de aplicatii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiilor în domeniul IT, foarte căutate în prezent pe piata muncii.

 

Discipline studiate: La început se studiază discipline fundamentale, apoi cele specifice cum sunt de exemplu electronica digitală și analogică, discipline despre structura calculatoarelor și microcontrolerelor, proiectarea circuitelor integrate, software și discipline de aplicatii.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Dezvoltarea actuală a firmelor de proiectare și productie electronică a dus la creșterea cererii pentru studentii absolventi ai acestui program. Absolventii au competentele necesare pentru a ocupa pozitii de inginer în domeniul IT, atât în partea software cât și în cea hardware, atât în proiectare cât și în productie.

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Acest program de studii este certificat EUR-ACE ( detalii la https://eurace.enaee.eu/node/24086) și se încadrează în domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de analiză, dezvoltare şi conducere a activităților din domeniul telecomunicațiilor, prin utilizarea de medii software specifice, monitoare şi emulatoare de protocol pentru comunicațiile digitale fixe şi mobile, comunicațiile industriale şi telematică, precum și abilitatea de a configura, testa, exploata şi administra sisteme de comunicații, de a elabora arhitecturi şi planuri de rețele integrate de comunicații şi de calculatoare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul tehnologiilor informatice și de comunicații (ICT).

 

Discipline studiate: matematică, informatică, electronică, rețele de calculatoare, tehnologii Cloud, programarea serviciilor Internet, programarea aplicațiilor mobile etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: angajarea în firme naționale şi multinaționale în domeniul ICT sau în domeniul serviciilor - comunicații industriale, bancare, medicale, transporturi, energetică; suport şi mentenanță - angajare la operatori, în firme de consultanță sau înființarea de IMM proprii; angajare în comunicațiile speciale - civile sau militare, cu accent pe securitatea datelor şi a rețelelor integrate de calculatoare şi de comunicații.

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de abordare a componentelor fundamentale pentru mediile software: compilatoare, asambloare, simulatoare, sisteme de operare, competențe de analiză, proiectare şi utilizarea componentelor pentru electronica programată: microprocesor, microcontroller, procesoare digitale de semnal, interfețe, memorii și competențe de analiză, proiectare şi experimentarea sistemelor digitale, a sistemelor de calculși a sistemelor pe bază de calculator (embedded systems). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Discipline studiate: algoritmi şi limbaje de programare, programare logică și funcțională, baze de date, electronic analogică, electronic digitală, bazele comunicațiilor, microprocesoare, sisteme embedded, inteligență artificială, proiectare VLSI.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții programului de studii Calculatoare pot să profeseze ca inginer proiectant de calculatoare, specialist îndomeniul proiectării asistate de calculator, inginer de cercetare în calculatoare, proiectant sisteme informatice, programator de sisteme informatice, inginer de system și alte ocupații din domeniul IT.

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Acest program de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/77236).

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria sistemelor.

 

Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator, ori de proiectare, implementare și mentenanță a rețelelor de calculatoare, pentru aplicații de automatică şi informatică aplicată.

 

Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea următoarelor profesii: inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; proiectant de sisteme automate şi de sisteme informatice.

 

 Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Obiectivul general al programului de studii Tehnologia Informatiei este acela de a pregati specialisti capabili sa foloseasca atat sistemele hardware, cat si cele software, la cel mai inalt nivel profesional in scopul achizitiei, stocarii, procesarii si transferului de date.

 

Obiectivele si profilul de competente dezvoltat in concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii si cu cadrul national al calificarilor:

 

- cunoasterea si intelegerea unor concepte, principii si teorii ale stiintei si ingineriei calculatoarelor
- culegerea, analiza si interpretarea de date si de informatii din punct de vedere cantitativ si calitativ din diverse surse alternative pentru formularea de argumente, decizii si demersuri concrete
- cunoasterea tehnicilor si tehnologiilor de programare, de baze de date si de securizare a datelor
- proiectarea aplicatiilor software complexe
- configurarea si implementarea sistemelor informatice
- cunoasterea sistemelor de operare si tehnicilor de programare in timp real
- configurarea structurii sistemelor, proiectare asistata, realizarea functiilor de monitorizare si de diagnoza a sistemelor
- programarea microsistemelor si a automatelor programabile

 

Discipline studiate: Programarea calculatoarelor in limbajele C/C++, Java, C#, Programare web, Procesarea datelor, SQL, Structuri de date, Algoritmi si tehnici de programare, Tehnologia bazelor de date, Tehnici de inteligenta artificiala, Sisteme software integrate, Programarea microcontrollerelor, Retele de calculatoare, Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare in timp real, Criptografie, Securitatea sistemelor informatice.

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Prezentare

 

Plan de învățământ

 

Ce este Robotica?
Aparuta ca stiinta proiectarii, fabricatiei si utilizarii sistemelor de manipulare universale – a manipulatoarelor – robotica a avut o dezvoltare spectaculoasa astfel ca in prezent este vazuta ca stiinta masinilor inteligente, a acelor sisteme tehnice care vor fi din ce in ce mai prezente in viata noastra de zi cu zi.

Robotul este azi prezent in industrie, la liniile de asamblare in componenta masinilor cu comanda numerica, in sistemele medicale de reabilitare, in industria auto ca viitor autovehicul autonom, in industria militara, in industria aeronautica sub forma avioanelor fara pilot, in industria casnica etc.

Aceasta varietate subliniaza potentialul Roboticii: faptul ca un specialist in acest domeniu isi va gasi cu usurinta un loc de munca, faptul ca aceasta profesie este deschisa catre cercetare, ca ea este orientata catre viitor.

 

Obiective
Alegerea disciplinelor a avut in vedere dobandirea de competente practice care sa permita angajarea absolventului in domeniul automatizarii proceselor industriale; de competente teoretice si practice care sa permita absolventului identificarea unor domenii de cercetare care vor fi aprofundate prin studii de masterat si doctorat. Sunt vizate cu precadere domeniile robotilor mobili (autovehicul autonom) si cel al inteligentei artificiale.

 

Structura
Studiile universitare au o durata de 4 ani (8 semestre) si pot fi continuate de masterat (2 ani) si de doctorat. Planul de invatamant este conectat prin Sistemul European de Credite Transferabile la universitatile europeene ceea ce permite mobilitatea inter-universitara a studentilor.

 

Dotarea
Programul de studii Robotica beneficiaza de o dotare exceptionala, care cuprinde: laboratoare de roboti industriali, laborator de linii flexibile; laboratoare de CAD; laboratoare de roboti mobili; laboratoare de realitate virtuala, etc.

 

Acest program de studii este certificat EUR-ACE ( detalii la https://eurace.enaee.eu/node/75659) și se încadrează în domeniul Mecatronică și robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

 

Prezentare

 

Plan de învățământ