Licență și Disertație


Programare examene de finalizare de studii - licență

Tehnologia Informației

Data: 01.02.2022
Ora: 08:30
Sala: V III 12
Robotică

Data: 04.02.2022
Ora: 09:00
Sala: V III 8
Automatică și
Informatică Aplicată
Data: 02.02.2022
Ora: 09:00
Sala: V III 9
Electronică Aplicată

Data: 01.02.2022
Ora: 09:00
Sala: N II 3
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
Data: 01.02.2022
Ora: 09:00
Sala: KB6
Calculatoare

Data: 02.02.2022
Ora: 10:00
Sala: N II 3
Inginerie Electrică și Calculatoare (lb. engleză)
Data: 04.02.2022
Ora: 10:00
Sala: NP18
Electrotehnică

Data: 03.02.2022
Ora: 12:00
Sala: NP18

Programare examene de finalizare de studii - master

Sisteme electronice şi de comunicații integrate

Data: 01.02.2022
Ora: 11:00
Sala: KB6
Sisteme avansate în automatică şi
tehnologii informatice
Data: 03.02.2022
Ora: 09:00
Sala: V III 8
Securitate cibernetică
(lb. engleză)

Data: 01.02.2022
Ora: 14:00
Sala: KB6
Sisteme electrice avansate
(lb. engleză)

Data: 03.02.2022
Ora: 10:00
Sala: NP18

Documente proiect diploma si disertatie

Anunt important

Documente necesare pentru proiectul de diploma si disertatie


Ghid elaborare proiect diploma

Ghid elaborare proiect diploma


Tematica

AIA CALC EA ELEC IEC ROBO TI TST


Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.