Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studiile se desfășoară în limba engleză.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională /de cercetare în interacțiunea ramurilor de știință și tehnologie de electronică, comunicații digitale și ingineria calculatoarelor. Totodată, se urmărește formarea de capabilități de a administra și a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerințe noi, neprevizibile, care solicită abordări strategice noi în situația dinamică a tehnologiei în electronica programată, cu extensii și către comunicațiile digitale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

 

Discipline studiate: În primul semestru se studiază discipline comune celor două direcții ale masteratului, cum ar fi Tehnologii software pentru testarea sistemelor, Comutatoare de pachete, apoi se continuă cu discipline specifice, adică Rețele neurale, Comunicații mobile, Modelare de rețele, Arhitecturi moderne de procesoare și controlere. Componenta de cercetare este reprezentată de discipline ca Practica de cercetare sau Creativitate și inventică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Proiectant inginer electronist, Inginer proiectant comunicații, Cercetător în comunicații, Inginer de cercetare în comunicații sau electronică, Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, manager de proiect, Administrator de rețea de calculatoare, Inginer de sistem software, Operator de rețea şi servicii pentru telecomunicații fixe şi mobile, Integratori de servicii ICT, Constructori de echipamente de telecomunicații, Integratori de sisteme, Dezvoltatori de soluții SW integrate

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie sistemelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).