Hotarare privind limitarea riscului de infectie cu COVID-19

Ca măsură de prevenire a răspândirii coronaviruslui, în perioada 12–29.03.2020, Universitatea Transilvania din Brașov informează că vor fi suspendate activitățile specifice de relații cu publicul. Petițiile sau alte solicitări pot fi transmise în această perioadă, telefonic/fax, sau folosind serviciile poștale/email, folosind datele de contact de pe pagina de internet a universității/ facultăților, disponibile pe site-ul universității: www.unitbv.ro

Hotararea Consiliului de Administratie al Universitatii Transivlania din Brasov in vederea limitarii riscului de infectie cu COVID-19.