Cazare in camine pe durata verii

Condițiile de cazare pentru perioada de vacanță:

 I. STUDENȚII CARE FAC PRACTICĂ (conform planului de învățământ)

Acte necesare:

- cerere prin care se solicită un loc de cazare (format tipizat - se găsește la administrația fiecărui cămin)- convenție de practică semnată de îndrumător practică/decanul facultății;

Cazare se va face pe o perioadă de 3 - 4 săptămâni (în funcție de numărul de ore de practică) la tariful din timpul anului universitar.

 II. STUDENȚII CARE FAC PRACTICĂ (platită - burse, etc.)

- firmele trimit tabel nominal cu studenții admişi la practică;
- studenții vor fi cazați în cămin până în data de 13.09.2019;
- taxa de cazare este achitată de firmă.

 III. STUDENȚII CARE LUCREAZĂ cu excepția anului terminal LICENȚĂ și MASTER şi cei cu SANCȚIUNI

 Acte necesare:

- cerere prin care se solicită un loc de cazare (format tipizat - se găsește la administrația fiecărui cămin);
- adeverință de la locul de muncă;

TERMEN DE DEPUNERE ACTE: 01.07.2019

Documentele se vor depune la căminul 4, la d-na administrator Felicia TINCA.