Sesiuni examene pentru anii terminali 2019

Anul IV Licență
Sesiune vară: 13-26 mai 2019
Sesiune restanțe (pentru disciplinele din anul IV): 27 mai-02 iunie 2019
Sesiune credite (pentru disciplinele din anul III): 10-14 iunie 2019
Reexaminări (pentru credite și restanțe): 17-20 iunie 2019

Anul II Master
Sesiune restanțe și credite (pentru disciplinele anilor I și II): 13-26 mai 2019
Reexaminări (pentru disciplinele anilor I și II): 27-31 mai 2019

După ultima sesiune de reexaminări studenții și masteranzii trebuie să aibă situația școlară încheiată.
Nu se mai organizează nici o sesiune suplimentară în vară/toamnă pentru anii terminali.