Cazare - anul universitar 2018-2019

Planificarea activităților de cazare a studenților pentru anul universitar 2018 – 2019

  • 10 – 14 septembrie 2018: Constituirea comisiilor de cazare pe facultăți și pregătirea documentelor necesare desfășurării procesului de cazare a studenților;
  • 21 – 24 septembrie 2018: Întocmirea de către comisiile de cazare a listelor cu repartizarea locurilor în cămine pentru faza I-a a cazării;
  • 25 septembrie 2018: Afişarea pe site-ul universității, la avizierele facultăților și ale căminelor studențești a listelor pentru faza I-a a cazării;
  • 28 septembrie – 30 septembrie 2018: Cazarea studenților aflați pe listele de cazare pentru faza I-a, după programul (zilnic) 8:00 – 17:00 (preluarea locurilor se va face la administratia fiecarui camin);
  • 1 octombrie 2018: Comunicarea de către fiecare administrator de cămin a locurilor rămase libere după faza I și întocmirea de către comisiile de cazare a listelor pentru faza a II-a a cazării;
  • 2 octombrie – 3 octombrie 2018: Cazarea studenților aflați pe listele de cazare pentru faza a II-a, după programul 8:00 – 16:00;
  • 4 octombrie 2018: Comunicarea locurilor rămase libere dupa faza a II-a către Serviciul Cămine;
  • 9 octombrie 2018: Cazarea studenților aflați în așteptare, pe locurile rămase disponibile (faza a III-a), de către Serviciul Cămine, conform programului 8:00– 16:00.