Sesiune specială

Conform hotărârii CF-IESC din data de 06.03.2018, s-a aprobat organizarea unei sesiuni speciale de examene în perioada 16-20 aprilie 2018 în urmatoarele condiții:

- sesiunea specială se organizează pentru toți studenții facultății (licență și master);
- fiecare an al unui program de studii va putea susține examen la maxim 2 discipline (discipline din anul curent sau creditate);
- cele două discipline la care se va organiza susținerea examenului vor fi desemnate de studenți;

Termene:
- 23 martie 2018 - se comunică la secretariatul facultății cele 2 discipline alese (comunicarea va fi facută în scris de către un reprezentant al fiecărui an de studii, pe programe de studii)
- 6 aprilie 2018 - afișarea programării examenelor la avizier și pe pagina facultății