Susținere financiară pentru realizarea de proiecte de diploma/disertație 2017-2018

Universitatea va susține financiar realizarea de proiecte de diplomă/disertație de excepție pentru studenții din ultimul an de la programele de licență și master.

Contactați cadrul didactic pe care l-ați ales pentru coordonarea întocmirii proiectului de finalizare a studiilor pentru a vă sfătui cu acesta privind depunerea unei propuneri de finanțare.

Condițiile anunțate pentru competiție sunt următoarele:

  • se adreseaza studentilor din ultimul an al ciclului de licenta si master;
  • maxim 10 proiecte finantate pe universitate in ordinea punctajului obtinut la evaluarea realizata de o comisie tehnica la nivel de universitate;
  • maxim 3 propuneri de la o facultate;
  • bugetul alocat fiecărei propuneri nu poate depăși 10.000 lei;
  • propunerile vor respecta formatul prezentat în documentul Anexa_3_HCA_33_05_12_2017.docx;
  • propunerile se vor depune în forma scrisă (dosar) la Departamentul coordonator al Programului de studii;
  • autorii proiectelor finanțate vor avea obligația să prezinte rezultatele la AFCO 2018 (în luna mai).

Termenul pentru predarea propunerilor în format scris (dosar) la Departamentul coordonator al Programului de studii este 19 ianuarie 2018