Competiție pentru selecția proiectelor studenților care vor beneficia de sprijin financiar în vederea realizării lucrării de licență, disertație sau a tezelor de doctorat

Propunerile pentru sesiunea de selecție vor fi depuse până vineri 14.01.2022, la decanatele facultăților. Consiliile facultăților vor evalua aceste propuneri și vor selecta maximum patru proiecte pe facultate. Propunerile selectate la nivelul facultăților vor fi transmise la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural până la data de 20.01.2022. Evaluarea proiectelor selectate de facultăți va fi făcută în perioada 21-25.01.2022 de o comisie tehnică, iar decizia finală va fi luată de Consiliul de administrație. Vor fi finanțate maximum 12 propuneri de la ciclul de licență și masterat (buget maxim de 13.000 de lei) și maximum 5 propuneri pentru teze de doctorat (buget maxim de 15.000 de lei), în ordinea punctajului obținut, iar bugetul alocat fiecărei propuneri nu poate depăşi 13.000 lei (licența, masterat) și 15.000 lei (doctorat), cheltuieli eligibile, exclusiv manoperă. Decizia finală privind finanțarea proiectelor va fi luată de Consiliul de Administrație. Anunțarea rezultatelor: 27.01.2022. 
Beneficiarii grantului au obligația de a prezenta rezultatele obținute la evenimentul AFCO 2022.