Alegeri studenți în Consiliul facultății

11 noiembrie 2021

Joi, 11 noiembrie 2021, au loc alegerile parțiale la nivelul facultății pentru reprezentanții studenților în Consiliul facultății (4 membri supleanți) și Senatul universității (2 membri supleanți).
Alegerile se desfăşoară între orele 10:00-16:00 în sala N III 7.
Propuneri şi autopropuneri de candidatură se depun în zilele de 8-10 noiembrie 2021, între orele 12-15 la Comisia electorală a studenților din facultate (la secretariatul facultății).
Poate candida pentru Consiliul facultății şi pentru Senat orice student, de la orice ciclu de învățământ: licență, master, respectiv doctorat, cu rezultate profesionale bune și cu un comportament civilizat în colectivitatea din care face parte.
Pentru fiecare candidatură, la Consiliul facultății, respectiv Senatul universității, se întocmește câte o cerere care va fi însoțită de o copie a carnetului de student (primele doua pagini) cu viza actualizată, CV și o scrisoare de intenție. În cererea de candidatură se precizează programul de studiu și anul de studiu. Dacă în primul tur nu se realizează 66% prezență la vot, se organizează TURUL II marți, 16 noiembrie 2021, între orele 10:00-16:00 în sala N III 7.