Inginerie electrică și fizică aplicată

Din punct de vedere didactic departamentul Ingineria electrică și fizică aplicată coordonează două programe de studii de licență în domeniul Inginerie electrică. Unul din programele de licență este cu predare în limba engleză. Departamentul coordonează un program de master cu predare în limba engleză. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, departamentul IEFA coordonează activitatea a 5 conducători de doctorat în 2 domenii – inginerie electrică și ingineria și materialelor.

Membrii Consiliului Departamentului Ingineria electrică și fizică aplicată:

  • Conf. dr. ing. Lia Aciu – Director departament, Coordonator program de studii Inginerie electrica si calculatoare
  • • Conf. dr. ing. Cloțea Luminița - Coordonator program de studii Electrotehnica
  • • Prof. dr. ing. Ioan Șerban - Coordonator program de studii master Sisteme electrice avansate
  • Conf. dr. ing. Cătălin Ion – Coordonator Centru de cercetare Sisteme electrice avansate
  • Conf. dr. fiz. Marius Volmer 

Program audiențe:

Joi, 12.00 – 14.00, sala NP16
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268 474 257 sau 0268.413000 int.176 sau pe e-mail: diefa@unitbv.ro


Membrii Departamentului Ingineria electrică și fizică aplicată: