Electronică și calculatoare

Din punct de vedere didactic departamentul Electronică și calculatoare coordonează 3 programe de studii de licență în două domenii: Ingineriere electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale și Calculatoare și tehnologia informației. Departamentul coordonează un program de master. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, departamentul Electronică și calculatoare coordonează activitatea a 9 conducători de doctorat în 3 domenii – inginerie electrică, electronica, telecomunicații și tehnologii informaționale calculatoare și tehnologia informației.

Membrii Consiliului Departamentului de Electronică și calculatoare:


Program audiențe:

Joi, 12.00 – 14.00, sala NII12
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268 478 705 sau 0268.413000 int.116 sau pe e-mail: dec@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Electronică și calculatoare: