Automatică și tehnologia informației

Din punct de vedere didactic departamentul Automatică și tehnologia informației coordonează 3 programe de studii de licență în trei domenii: Ingineriere sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației și Robotică. Departamentul coordonează un program de master. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, departamentul Automatică și tehnologia informației coordonează activitatea a 9 conducători de doctorat în 3 domenii – inginerie electrică, ingineria sistemelorși calculatoare și tehnologia informației.

Membrii Consiliului Departamentului de Automatică și tehnologia informației:


Program audiențe:

Joi, 12.00 – 14.00, sala corpul V etajul III
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268 418 836 sau 0268 412 921 int. 167 sau pe e-mail: dati@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Automatică și tehnologia informației: