Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor

Regulament departajare       Criterii acordare burse de merit

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Inginerie electrică și știința calculatoarelor se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

BURSE SOCIALE