Rezultatele pentru anul 2020 au fost arhivate. Puteti consulta site-ul unitbv.ro pentru mai multe detalii.

Rezultatele pentru anul 2020 au fost arhivate. Puteti consulta site-ul unitbv.ro pentru mai multe detalii.

  • • Inginerie electrică
  • • Ingineria sistemelor
  • • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  • • Calculatoare și tehnologia informației
  • • Ingineria materialelor