Automatică și tehnologia informației

Din punct de vedere didactic departamentul Automatică și tehnologia informației coordonează 3 programe de studii de licență în trei domenii: Ingineriere sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației și Robotică. Departamentul coordonează un program de master. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, departamentul Automatică și tehnologia informației coordonează activitatea a 9 conducători de doctorat în 3 domenii – inginerie electrică, ingineria sistemelorși calculatoare și tehnologia informației.

Membrii Consiliului Departamentului de Automatică și tehnologia informației:

 • • Prof. dr. ing. Sorin Aurel MORARU – Director departament
 • • Prof. dr. ing. Florin Dumitru MOLDOVEANU
 • • Conf. dr. ing. Delia Elisabeta UNGUREANU
 • • Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
 • • Sef lucr. Dr. in. Cristian BOLDIȘOR
 • • Conf. dr. fiz. Laura FLOROIAN
 • • Sef lucr. Dr. ing. Lucian ITU

Program audiențe:

Joi, 12.00 – 14.00, sala corpul V etajul III
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268 418 836 sau 0268 412 921 int. 167 sau pe e-mail: dati@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Automatică și tehnologia informației:

 • • Prof. Univ. Câmpeanu Radu Mihai
 • • Șef lucr. Univ. Cocias Tiberiu Teodor
 • • Șef lucr. Univ. Coman Simona
 • • Șef lucr. Univ. Danila Adrian
 • • Șef lucr. Univ. Demeter Robert
 • • Șef lucr. Univ. Diaconu Laurențiu Ionel
 • • Conf. Univ. Floroian Dan Ion
 • • Conf. Univ. Grigorescu Sorin Mihai
 • • Conf. Univ. Itu Alina
 • • Conf. Univ. Kristaly Dominic Mircea
 • • Șef lucr. Univ. Macesanu Gigel
 • • Șef lucr. Univ. Popa Luminița
 • • Prof. Univ. Pozna Claudiu Radu
 • • Asis. Univ. Ștefan Ioana
 • • Conf. Univ. Suciu Constantin