Adrian DĂNILĂ

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Alexandra STANCIU

Asistent Universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Alina ITU

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Anca ARMĂŞELU

Asistent universitar, doctor în fizică
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Attila BOER

Șef Lucr. Univ.
Departamentul Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Aurel Cornel STANCA

Șef de lucrări universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Cătălin Petrea ION

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Ciprian Gheorghe NISTOR

Sef lucrări dr. ing.
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Dan FLOROIAN

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Dan Nicolae ROBU

Șef de Lucrări Dr Ing
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Dan NICULA

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Daniel COTFAS

Conferentiar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Detalii
Delia UNGUREANU

Conferențiar universitar
Departamentul Automatica și Tehnologia Informației
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Dominic Mircea KRISTÁLY

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Doru Ursuțiu

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Elena HELEREA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.dr.ing.
Departamentul Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică şi Stiința Calculatoarelor

Detalii
Florin SANDU

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Gheorghe PANA

Conferențiar universitar dr.ing.
Departamentul Electronică și Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Gigel MACESANU

Șef Lucrări
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Ioana FIRĂSTRĂU

Conferențiar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Ioana ŞTEFAN

Asistent universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Detalii
Laura FLOROIAN

Conferențiar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Laura Mihaela Leluțiu

Sef lucrări
Departamentul Inginerie Electrică si Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică si Știința Calculatoarelor

Detalii
Lia Elena ACIU

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Liviu PERNIU

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Detalii
Lucian LUPŞA-TĂTARU

Şef lucrări dr.ing.
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Detalii
Lucian Mihai ITU

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Luminița BAROTE

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Marian ALEXANDRU

Conferențiar universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Marius VOLMER

Conferentiar Dr.
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Marius-Daniel CĂLIN

Şef de lucrări universitar dr.ing.
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinta Calculatoarelor

Detalii
Mihai IVANOVICI

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Mihai ROMANCA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.univ.dr.ing.
Departamentul Electronică şi Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Mihail-Ioan POP

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Petre Lucian OGRUŢAN

Profesor universitar
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Detalii
Robert DEMETER

Șef lucrări
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii
Simona COMAN

Gradul didactic/Funcția de cercetare Șef lucr. dr. ing.
Departamentul ATI
Facultatea IESC

Detalii
Tiberiu COCIAȘ

Șef lucrări
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Detalii