Rezultate admitere faza I - 24 iulie 2019

MASTERAT învățământ cu frecvență

CALENDAR CONFIRMARI / RETRAGERI
PROGRAM CASIERII

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Sisteme electrice avansate (lb. engleza) FĂRĂ TAXĂ
Sisteme electronice și de comunicații integrate FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Securitate cibernetica (lb. engleza) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI ABSENȚI