Informații pentru admitere

Situația înscrierilor poate fi consultată aici.

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:
 • 40 % Media examenului de bacalaureat
 • 60 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
  * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

**Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competentă lingvistică eliberat de institutii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență
Electrotehnică


Total: 50
Fără taxă: 44
Cu taxă: 6
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)


Total: 60
Fără taxă: 55
Cu taxă: 4
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Bursieri TAS (Transilvania Academica Scholarship): 1
Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informationale (programe: Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicații)
Total: 125
Fără taxă: 72
Cu taxă: 52
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Calculatoare
Total: 50
Fără taxă: 35
Cu taxă: 14
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Automatică și informatică aplicată
Total: 100
Fără taxă: 72
Cu taxă: 27
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Tehnologia informației
Total: 50
Fără taxă: 30
Cu taxă: 19
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Robotică
Total: 60
Fără taxă: 24
Cu taxă: 36
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

 • 50% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
 • 50% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Nota obținută la proba orală.
 2. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ licență (Proba 2).

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Tematica pentru admitere

 

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Cyber Security (lb. engl.)

Total: 25
Fără taxă: 14
Cu taxă: 7
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Bursieri TAS (Transilvania Academica Scholarship): 3
Sisteme electrice avansate (lb. engl.)

Total: 50
Fără taxă: 40
Cu taxă: 10
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme electronice şi de comunicații integrate
Total: 45
Fără taxă: 30
Cu taxă: 15
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice
Total: 50
Fără taxă: 41
Cu taxă: 9
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

 

Programarea probei orale pentru examenul de admitere la master

Cyber Security (lb. engl.)
22.07.2019, ora 9:00 Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, Sala N II 3
Profilul candidatului
Programarea candidatilor

Sisteme Electrice Avansate (lb. engl.)
22.07.2019, ora 9:00 Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, Sala N P 15
Programarea candidatilor

Sisteme Avansate in Automatica si Tehnologii Informatice
22.07.2019, ora 9:00 Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, Sala N II 5
Programarea candidatilor (actualizat)

Sisteme Electronice si de Comunicatii Integrate
23.07.2019, ora 9:00 Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, Sala N II 3
Programarea candidatilor

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
 • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
 • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro