Informații pentru admitere

CONTINUARE INSCRIERI la IESC-LICENTA
Str. Politehnicii nr. 1
12 sepembrie 2019 9:00 - 15:00
13 septembrie 2019 9:00 - 13:00

Situația înscrierilor poate fi consultată aici.

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:
 • 40 % Media examenului de bacalaureat
 • 60 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
  * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

**Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competentă lingvistică eliberat de institutii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență
Electrotehnică


Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)


Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Bursieri TAS (Transilvania Academica Scholarship): 0
Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informationale (programe: Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicații)
Total: 15
Fără taxă: 0
Cu taxă: 15
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Calculatoare
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Automatică și informatică aplicată
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Tehnologia informației
Total:0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Robotică
Total: 15
Fără taxă: 0
Cu taxă: 15
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

 • 50% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
 • 50% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Nota obținută la proba orală.
 2. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ licență (Proba 2).

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Tematica pentru admitere

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Cyber Security (lb. engl.)

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Bursieri TAS (Transilvania Academica Scholarship): 0
Sisteme electrice avansate (lb. engl.)

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme electronice şi de comunicații integrate
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
 • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
 • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro