Informații pentru admitere

admitere

Situația înscrierilor

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:
 • 40 % Media examenului de bacalaureat
 • 60 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
  * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

**Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Număr de locuri Învățământ cu Frecvență (IF) Licență

Electrotehnică


Total: 50
Fără taxă: 44
Cu taxă: 6
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)


Total: 60
Fără taxă: 55
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 5
Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informationale (programe: Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicații)
Total: 125
Fără taxă: 72
Cu taxă: 52
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Calculatoare
Total: 50
Fără taxă: 35
Cu taxă: 14
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Automatică și informatică aplicată
Total: 100
Fără taxă: 72
Cu taxă: 27
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Tehnologia informației
Total: 50
Fără taxă: 30
Cu taxă: 19
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Robotică
Total: 60
Fără taxă: 24
Cu taxă: 36
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Situația înscrierilor

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

 • 50% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
 • 50% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Nota obținută la proba orală.
 2. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ licență (Proba 2).

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere
Număr de locuri Învățământ cu Frecvență (IF)
Sisteme electrice avansate (lb. engl.)

Total: 50
Fără taxă: 41
Cu taxă: 4
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 5
Sisteme electronice şi de comunicații integrate

Total: 70
Fără taxă: 41
Cu taxă: 28
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Candidați cu an pregătitor în 2017-2018: 1
Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice
Total: 50
Fără taxă: 41
Cu taxă: 5
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 2
Români de pretutindeni
(cu bursă): 2
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000lei/an

 

Desfășurarea probei de concurs

Data: 16-17 iulie 2018

SECI: Incepand cu ora 9:00, sala NII3 Programare [act. 14.07.2018]  


SEA: Incepand cu ora 9:00, sala NP18 Programare


SAATI: Incepand cu ora 9:00, sala NII4 Programare

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
 • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
 • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro