Informații pentru admitere

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI.

Situația înscrierilor

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:
 • 40 % Media examenului de bacalaureat
 • 60 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
  * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

**Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Electrotehnică


Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)


Total: 14
Fără taxă: 11
Cu taxă: 3
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informationale (programe: Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicații)
Total: 2
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Calculatoare
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Automatică și informatică aplicată
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Tehnologia informației
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Robotică
Total: 27
Fără taxă: 
Cu taxă: 27
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Situația înscrierilor

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

 • 50% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
 • 50% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Nota obținută la proba orală.
 2. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ licență (Proba 2).

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Cyber Security (EN)

Total: 25
Fără taxă: 15
Cu taxă: 10
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme electrice avansate (lb. engl.)

Total: 22
Fără taxă: 14
Cu taxă: 8
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme electronice şi de comunicații integrate
Total: 5
Fără taxă: 4
Cu taxă: 1
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Candidați cu an pregătitor în 2017-2018: 0
Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice
Total: 6
Fără taxă: 2
Cu taxă: 3
Rromi: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000lei/an

 

Desfășurarea probei de concurs

Data: 11 septembrie 2018

SECI: Începând cu ora 14:00, sala NII3 - programarea interviului


SEA: Începând cu ora 9:00, sala NP18 - programarea interviului


SAATI: Începând cu ora 14:00, sala NII5 - programarea interviului

CS: Începând cu ora 8:00, sala NII3 - programarea interviului

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
 • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
 • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro