Conditii de admitere


Numar de locuri libere la data de 03.09.2021

Pentru programele de studii unde sunt anuntate doar locuri cu taxa in sesiunea septembrie 2021 a concursului de admitere, candidatii pot opta în fișa de înscriere și pentru locuri bugetate pentru cazul în care astfel de locuri se vor elibera până la finalul concursului de admitere (atentie, opțiunile de buget, respectiv taxă sunt opțiuni distincte ce trebuie selectate explicit în aplicație). Repartizarea unor astfel de locuri bugetate eliberate se va face candidaților admiși pe locuri cu taxă, în cadrul listelor cumulate (iulie + septembrie).


Vezi aici care a fost prima și ultima medie de admitere la sesiunea din iulie 2020


Taxa de inscriere


Cum achit taxa de înscriere?

a) Taxa de înscriere se poate aplica ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV


În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)


Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.

Atenție! Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

 Taxa de scolarizare 

Cum achit taxa de școlarizare?

Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV


În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Atenție! Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Calendarul admiterii sesiunea septembrie 2021 


Acte necesare pentru inscrierea candidatilor

Precizari suplimentare pentru inscrierea candidatilor

Conditii de inscriere la al doilea domeniu de licenta 

 

Tematica și programarea probei orale

SECI  - Tematică

Programarea probei orale:
Ziua: luni, 13 septembrie 2021
Ora: 15:00
Sala: N II 3
Programare orara candidati

SEA  - Tematică

Programarea probei orale:
Ziua: luni, 13 septembrie 2021
Ora: 10:00
Sala: N P 18
Programare orara candidati

SAATI  - Tematică

Programarea probei orale:
Ziua: luni, 13 septembrie 2021
Ora: 11:30
Sala: V III 9
Programare orara candidati

SCPDF - DOC


Conditii de admitere

Numar de locuri libere la data de 03.09.2021

Vezi aici care a fost prima și ultima medie de admitere la sesiunea din iulie 2020.

Taxa de inscriere

Cum achit taxa de înscriere?

a) Taxa de înscriere se poate aplica ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.

Atenție! Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Taxa de scolarizare 

Cum achit taxa de școlarizare?

Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Atenție! Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Calendarul admiterii sesiunea septembrie 2021

Acte necesarepentru inscrierea candidatilor 

Precizari suplimentare pentru inscrierea candidatilor 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
  • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
  • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro