Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:
 • 40 % Media examenului de bacalaureat
 • 60 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
  * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

**Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competentă lingvistică eliberat de institutii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență
Electrotehnică


Total: 20
Fără taxă: 12
Cu taxă: 8
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)


Total: 13
Fără taxă: 7
Cu taxă: 6
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informationale (programe: Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicații)
Total: 31
Fără taxă: 4
Cu taxă: 27
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Calculatoare
Total: 7
Fără taxă: 6
Cu taxă: 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Automatică și informatică aplicată
Total: 19
Fără taxă: 13
Cu taxă: 6
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Tehnologia informației
Total: 11
Fără taxă: 5
Cu taxă: 6
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Robotică
Total: 21
Fără taxă: 2
Cu taxă: 19
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Alte burse UTBV: 0
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Informații proba orală

PROBA ORALA - Informatii importante
ORAL EXAMINATION - Important information

Sisteme electrice avansate (lb. engleza)
Oral examination: September 11th, 2020, 11:00
Guide for oral examination
Examination room: https://bbb.unitbv.ro/ghe-1tc-q7y
Test room: https://bbb.unitbv.ro/ghe-mct-6je
Candidate scheduling
In cazul in care nu ati putut incarca in contul dumneavoastra de candidat documentele solicitate pentru proba orala, transmiteti aceste documente prin email la adresa: gheorghe.sorea@unitbv.ro

Sisteme electronice si de comunicatii integrate
Proba orala: 11 septembrie 2020, ora 17:00
Ghid pentru sustinerea probei orale
Camera de sustinere a probei orale: https://bbb.unitbv.ro/mih-ezt-chu
Camera de test: https://bbb.unitbv.ro/mih-u10-hbm
Programarea candidatilor
In cazul in care nu ati putut incarca in contul dumneavoastra de candidat documentele solicitate pentru proba orala, transmiteti aceste documente prin email la adresa: mihai_machedon@unitbv.ro

Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice
Proba orala: 11 septembrie 2020, ora 10:00
Ghid pentru sustinerea probei orale
Camera de sustinere a probei orale: https://bbb.unitbv.ro/cri-nhj-c3c
Camera de test: https://bbb.unitbv.ro/cri-jup-vli
Programarea candidatilor - va fi anuntata dupa finalizarea inscrierilor

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

 • 60% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
 • 40% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Nota obținută la proba orală.
 2. Media anilor de studii din ciclul de licență

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Puteti opta pentru Programul de formare psihopedagogica pentru a deveni profesor.
Informatii suplimentare aici si in sala de inscriere.

Tematica pentru admitere

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență (IF)
Cyber Security (lb. engl.)

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Sisteme electrice avansate (lb. engl.)

Total: 23
Fără taxă: 16
Cu taxă: 7
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Sisteme electronice şi de comunicații integrate
Total: 7
Fără taxă: 0
Cu taxă: 7
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice
Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 1
Cetăţeni ţări terţe UE
CPV: 0
Candidați cu an pregătitor
în 2019-2020: 0
Bursieri TAS: 0
 
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe
 • Taxa de înscriere la concurs 150 lei
 • Taxa de școlarizare 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro