Bursa de excelenta Transilvania 2019

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda pe bază de competitie de dosare, Bursa de excelenta Transilvania – editia 2019, în valoare de 3000 lei. Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universitătii, unei singure persoane, student la ciclul de licentă sau cel de master. Desfăşurarea competitiei presupune următorul calendar:
3 – 14.06.2019 – depunerea dosarelor conform Anexa 4 din RAB la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat;
17 – 20.06.2019 – analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate;
21.06.2019 – anunțarea rezultatelor.