Rezultate admitere - Sesiunea Septembrie - faza I - 14 septembrie 2020

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

MASTERAT învățământ cu frecvență

ANUNȚ IMPORTANT
Procedură pentru confirmarea locului bugetat de către o altă persoană

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Sisteme electrice avansate (lb. engleza) - FĂRĂ TAXĂ
Sisteme electronice și de comunicații integrate - CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI ABSENȚI