MATEMATICA

Clasa a IX-a

Algebra.

Multimea numerelor rationale; operatii cu puteri.
Multimea numerelor reale; operatii, proprietati, modulul unui numar real,
parte întreaga si parte fractionara, aproximari.
Radicali de ordinul 2 si 3. Ecuatii de gradul întâi si de gradul al doilea,
ecuatii irationale (cu radicali de ordinul 2 sau 3), ecuatii reductibile la cele studiate.
Elemente de logica matematica ; propozitii, predicate, operatii logice elementare.
Tipuri de rationamente logice, inductia matematica.
Functii; functia de gradul întâi, functia de gradul al doilea, monotonia unei functii,
compunerea functiilor, functii injective, functii surjective, functii bijective, inversa unei functii.
Sisteme de doua ecuatii cu doua necunoscute.
Inecuatii si sisteme de inecuatii de gradul întâi si de gradul al doilea.

Clasa a X-a

Algebra.

Progresii aritmetice si progresii geometrice.
Functia exponentiala, functia logaritmica, ecuatii si inecuatii exponentiale sau logaritmice.
Polinoame; definitie, operatii cu polinoame, ecuatii polinomiale, functia polinomiala.
Teorema fundamentala a algebrei.
Teorema împartirii cu rest, divizibilitate.
Radacinile polinoamelor cu coeficienti complecsi, reali, rationali, întregi.
Relatiile între radacini si coeficienti. Probleme de numarare; permutari, aranjamente, combinari, binomul lui Newton.

Clasa a XI-a

Elemente de algebra liniara si geometrie analitica.

Reper cartezian în plan si în spatiu.
Ecuatii ale dreptei în plan; ecuatii ale planului si dreptei în spatiu.
Conditii de paralelism si perpendicularitate.
Matrice.
Operatii cu matrice: adunarea, înmultirea cu scalari, înmultirea a doua matrice; proprietati.
Determinantul unei matrice patrate de ordin cel mult 4; proprietati.
Inversa unei matrice.
Ecuatii matriceale.
Aplicatii: aria unui triunghi; coliniaritatea a trei puncte.
Locuri geometrice remarcabile: cercul, elipsa, hiperbola, parabola.
Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar.
Rangul unei matrice, Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss.
Interpretarea geometrica a unui sistem liniar cu cel mult 3 necunoscute.
Aplicatii: semiplane, elemente de programare liniara.

Elemente de analiza matematica.

Siruri de numere reale.
Monotonie; marginire, convergenta, limita.
Convergenta sirurilor monotone si marginite.
Limite infinite.
Operatii cu limite de siruri; cazuri de nedeterminare.
Numarul e; siruri cu limita e.
Limita unei functii într-un punct; definitie, interpretare grafica.
Limitele functiilor elementare.
Operatii cu limite de functii.
Calculul limitelor.
Cazuri exceptate la operatii cu limite de functii; metode de eliminare a nedeterminarii.
Functii continue.
Continuitatea punctuala; puncte de discontinuitate; continuitate pe un interval.
Operatii cu functii continue.
Proprietati ale functiilor continue; aplicatii legate de rezolvarea de ecuatii si inecuatii.
Functii derivabile.
Derivabilitatea într-un punct; derivabilitatea pe urî interval; functia derivata;
interpretarea geometrica a derivatei.
Reguli de derivare; derivarea functiilor compuse.
Teorema lui Fermat.
Teorema lui Rolle; sirul lui Rolle.
Teorema lui Lagrange; consecinte.
Regulile lui Hospital.
Rolul derivatei întâi (intervale de monotonie, puncte de extrem).
Rolul derivatei a doua (convexitate si concavitate, puncte de inflexiune). 
Reprezentarea grafica a functiilor. 
Reprezentarea grafica a conicelor (cercul, elipsa, parabola, hiperbola).

Clasa a XII-a

Elemente de analiza matematica.

Introducerea notiunii de integrala (arie, exemple). 
Primitive: integrala nedefinita a unei functii continue, primitive uzuale. 
Metode de calcul al primitivelor: Integrarea prin parti. 
Schimbarea de variabila: integrarea functiilor rationale (numai integrale raport de polinoame,
unde gradul numitorului este mai mic de 4) si a functiilor trigonometrice prin schimbarea de variabila.
Integrale definite: calculul integralei Riemann pentru functii continue cu ajutorul formulei Leibniz-Newton;
liniaritatea integralei, aditivitatea în raport cu intervalul.
Metode de calcul ale integralei definite: integrarea prin parti; schimbarea de variabila.
Aplicatii: calculul ariilor cuprinse între doua curbe, volumul corpurilor de rotatie.

FIZICA

A. Mecanica

Fizica cls. IX-a - Se agreeaza toate manualele folosite pentru filiera teoretica F1

1.Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte:

1.1 Principiile l, II si III
1.2 Forta de frecare
1.3 Forta de tensiune
1.4 Forta elastica. Modelul corpului elastic

2.Cinematica punctului material:

2.1 Miscarea rectilinie uniforma a punctului material
2.2 Miscarea rectilinie uniform variata a punctului material

3.Teoreme de variatie sl legi de conservare în mecanica:

3.1 Lucrul mecanic (marime de proces). Putere mecanica
3.2 Energia mecanica (marime de stare)
3.3 Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
3.4 Energia potentiala gravitationala
3.5 Energia potentiala elastica
3.5 Conservarea energiei mecanice
3.6 Lucrul mecanic efectuat de fortele conservative
3.7 Teorema variatiei impulsului mecanic si legea conservarii impulsului

LISTA DE TERMENI

1. Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte:

-  principiul inertiei;
-  sisteme de referinta inertiale;
-  principiul fundamental al dinamicii;
-  unitatea de masura a fortei;
-  principiul actiunii si reactiunii;
-  fortele de contact dintre corpuri;
-  legile frecarii la alunecare;
-  coeficientului de frecare la alunecare;
-  forta de tensiune;
-  forta elastica.

2. Cinematica punctului material:

-  legea de miscare;
-  viteza, vectorul viteza;
-  acceleratia, vectorul acceleratie;
-  legea miscarii rectilinii uniforme;
-  legea miscarii rectilinii uniform variate.

3. Teoreme de variatie si legi de conservare în mecanica:

-  lucrul mecanic - marime de proces;
-  unitatea de masura a lucrului mecanic;
-  interpretarea geometrica a lucrului mecanic;
-  expresia matematica a lucrului mecanic efectuat de greutate în câmp gravitational uniform;
-  expresia matematica a lucrului mecanic efectuat de forta elastica;
-  lucrul mecanic efectuat de forta de frecare la alunecare;
-  puterea dezvoltata de o forta constanta ;
-  unitatea de masura a puterii;
-  energia mecanica - marime de stare;
-  energia cinetica a unui punct material;
-  teorema de variatie a energiei cinetice a punctului material;
-  forta conservativa;
-  energia potentiala;
-  relatia de definitie a energiei potentiale;
-  variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului format din corpul de masa m si Pamânt;
-  variatia energiei potentiale de tip elastic a sistemului corp -resort elastic;
-  legea conservarii energiei mecanice;
-  impulsul punctului material;
-  teorema de variatie a impulsului unui punct material;
-  legea conservarii impulsului punctului material;
-  teorema de variatie a impulsului total al unui sistem format din doua puncte materiale;
-  ciocniri perfect elastice;
-  ciocniri plastice;
-  legea conservarii impulsului total.

B. ELECTRICITATE Sl MAGNETISM

Fizica clasa a X-a - Se agreeaza toate manualele folosite pentru filiera teoretica F1

1. Electrocinetlca:

1.1 Curentul electric
1.2 Legea lui Ohm
1.3 Legile lui Kirchhoff pentru retele electrice
1.4 Gruparea rezistoarelor si a generatoarelor electrice
1.5 Energia si puterea electrica. Transferul optim de putere.

2. Electromagnetism:

2.1 Câmpul magnetic
2.2 Inductia câmpului magnetic
2.3 Forta electromagnetica
2.4 Forta electrodinamica (interactiunea magnetica a curentilor electrici stationari)
2.5 Fluxul magnetic
2.6 Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday.

LISTA DE TERMENI

1. Electrocinetica:

-  curentul electric;
-  intensitatea curentului electric;
-  unitatea de masura a intensitatii curentului electric;
-  rezistenta electrica a unui conductor liniar;
-  unitatea de masura a rezistentei electrice;
-  dependenta rezistivitatii electrice de temperatura;
-  legea lui Ohm;
-  elementele unei retele electrice;
-  legile lui Kirchhoff;
-  expresia  matematica  a  legilor  lui  Kirchhoff  precizând conventiile de semn pentru marimile implicate;
-  rezistenta echivalenta  la gruparea în  serie/paralel a n rezistoare;
-  gruparea generatoarelor de energie electrica;
-  efectele curentului electric;
-  legea lui Joule;
-  puterea electrica.

2. Electromagnetism:

-  câmpul magnetic;
-  forta electromagnetica;
-  inductia câmpului magnetic generat de curentul electric (conductor liniar, spira, solenoid);
-  sensul liniilor câmpului magnetic produs de curentul electric (conductor liniar, spira, solenoid);
-  unitatea de masura a inductiei câmpului magnetic;
-  forta electrodinamica;
-  fluxul magnetic;
-  unitatea de masura a fluxului magnetic;
-  inductia electromagnetica;
-  legea inductiei electromagnetice;
-  regula lui Lenz;
-  t.e.m. indusa într-un conductor liniar deplasat uniform într-un câmp magnetic.